تشخیص احساسات یا Sentiment analysis شاخه ای از علوم کامپیوتر و پردازش زبان (NLP)است که سعی دارد ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد و تشخیص آنها از هم را میسر سازد تلفن همراهی را تصور کنید که بر اساس مکالمات شما با افراد تشخیص می دهد که امروز روز دشواری داشته اید و به طور خودکار تماس کسانی که سابقه بیشترین دعوای لفظی را دارند را بلاک میکند تا شما در آرامش باشید. شبکه اجتماعی را تصور کنید که لحن و احساس شما را از آپدیت روزانه که پست کردید تشخیص می دهد و شما را با افرادی با حس مشابه در تماس قرار می دهد تا با هم بر سر مشکل مشترکتان (مثالً حقوق کم) درد و دل کنید ! همچنین اگر شبکه اجتماعی دارای جامعه بزرگی باشد اطلاعات جمع آوری شده آن برای امور آماری – روانشناسی بی نظیر خواهند بود . مثلا روانشناسان می توانند شروع یک اپیدمی افسردگی در یک منطقه خاص را تشخیص دهند . ازآنجاکه میزان جرم وقتی که مردم یک منطقه مشکالت روحی دارند بیشتر است پلیس نیز می تواند نیروهای خود را بر این اساس درجاهای مختلف تقسیم کند. تشخیص احساس در زمان حال بیشترین کاربرد را در سایت های عرضه انواع کالا ( مجازی یا حقیقی)  دارد . بسیار مهم است که مدیر سایت و شرکت عرضه کننده محصول بدانند کدام نقد و بررسی ها از یک محصول مثبت هستند و کدام منفی و اینکه شدت منفی یا مثبت بودن چقدر است . کاربر از محصول کمی ناراضی است یا شدیداً ؟ شرکتهای بزرگی همچون Amazon و Googleو Ebay از SA برای بررسی نظرات کاربران استفاده می کنند . این شاخه از SA را Opinion mining می گویند. تشخیص احساس ماشینهای فعلی را یک نسل به جلو رانده و باور عمومی بر بی احساس بودن ماشین ها را کمرنگ تر می سازد . در پی آن باعث آسان تر شدن بسیاری از جهات زندگی انسان نیز خواهد شد.