تضمین درآمد

تضمین درآمد (Revenue Assurance)

با فرض ثابت بودن میزان تقاضا، هدف از سامانه تضمین درآمد در یک سازمان، ارائه سامانه‌ای جهت تحلیل و ساماندهی کیفیت داده‌ها و فرآیندها است، به‌گونه‌ای که بهبود درآمد و سودآوری سازمان، افزایش یابد. این امر مهم با تحقیق داده‌ها، مقایسه اطلاعات و داده‌های منابع اطلاعاتی، پیگیری نشتی داده‌های مهم و … محقق می‌گردد.

سازمان‌هایی که دارای سیستم‌های متنوع و اطلاعات فراوان هستند با توسعه روزافزون خدمات، رشد تعداد مراجعین و مشترکین، و همچنین رقابتی‌تر شدن بازار، مجبور می‌شوند حفاظت بیشتری از درآمدهای خود داشته باشند.
فراموش‌کاری‌ها، Lost شدن برخی از تقاضاها، دوباره‌کاری‌ها و حتی تخلف‌های عمدی و … ساده‌ترین عوامل نشتی درآمد در سازمان‌ها هستند. همچنین کنترل منابع و مصارف، کنترل درصد در دسترس بودن خدمات، کنترل و مطابقت صورتحساب‌ها با عملیات انجام شده، کنترل اعتبارات، پیش‌بینی برگشت از فروش، و حتی تحلیل میزان Cash Flow‌های سازمان می‌تواند در سامانه‌های تضمین درآمد پوشش داده شوند.

شاید بتوان فرآیندهای مؤثر در تضمین درآمد را به‌صورت زیر دسته‌بندی نمود:

 • مدیریت محصولات و پیشنهادات (Product & Offers Management)
 • ایجاد و ثبت سفارش (Order Entry & Provisioning)
 • مدیریت شبکه و استفاده از آن (Network & Usage Management)
 • محاسبه و صدور صورتحساب (Rating & Billing)
 • مالی و حسابداری (Finance & Accounting)
 • مدیریت مشتریان (Customer Management)
 • مدیریت شرکاء (Partner Management)
 • مدیریت مطالبات (Receivables Management)
اهداف تضمین درآمد

در یک نگاه جامع و کلی می‌توان اهداف تضمین درآمد را به‌صورت زیر اعلام نمود:

 • حفاظت از جریان درآمدی و سود سازمان
 • بهبود امنیت و رضایت مشتری با حصـول اطمیـنان از عـمـلکرد سیستم‌های صـدور صورتحساب و شارژینگ
 • کـشف، رسـیدگی، تصحـیح و جلوگیـری از نشتی‌های درآمـدی هزینه‌های عملیاتی سازمان
نشت (ریزش) نقدینگی (Revenue Leakage)

  نشت نقدینگی به شرایطی اطلاق می‌شود که منجر به کاهش نقدینگی از حد انتظار شده است. 

از جمله عواملی که باعث نشت نقدینگی می‌شوند عبارت‌اند از:

 • تخفیف‌ها (عادی یا تأیید نشده)
 • Promotion‌ها
 • خطای ثبت اطلاعات و موارد عدم ثبت اطلاعات از قبیل عدم وجود اطلاعات با کیفیت در مورد انجام خدمات، مطالبات و وصولی‌ها
 • هزینه‌های پشتیبانی
 • موارد استرداد وجه
 • خطا در صدور صورت‌حساب و یا خطا در مطالبات (عدم تطابق در انجام خدمات، مطالبات و وصولی‌ها)
 • هزینه‌های حمل‌ونقل و ارسال
مجموعه عملیات در حوزه تضمین درآمد

علاوه بر نشت نقدینگی به‌طور خاص:

 • شناسایی و جلوگیری از نقاط نشتی و ریزش درآمد
 • بهبود درآمد بدون تغییر در تقاضاها
 • پایش روندهای موفقیت درآمدی

مجموعه فعالیت‌های زیر نیز در حوزه عملیات تضمین درآمد سازمان‌ها قرار می‌گیرند:

 • شناسایی و کشف تقلب
 • مدیریت مخاطرات و ریسک
 • کاهش نرخ ریزش مشتریان
راهکارهای تضمین درآمد

به‌عنوان یک جمع‌بندی مقدماتی می‌توان راهکارهای تضمین درآمد را به‌صورت زیر خلاصه نمود:

 • شناسایی موارد ثبت اطلاعات مشکوک به ورود اشتباه و یا تخلف
 • شناسایی تخلفات در سطوح مختلف پرسنل و مشتریان
 • شناسایی تغییرات نامتعارف هزینه‌ها در بخش‌های مختلف سازمان
 • میزان اثرگذاری کمپین‌ها، تبلیغات و تخفیف‌ها
 • شناسایی مشتریان متمایل به ترک مجموعه

بنابراین سامانه تحلیلی تضمین درآمد، با تجمیع و تلفیق داده‌های فرآیندهای مختلف سازمان، با پیش بینی های مبتنی بر LSTM و یا GRU، ضمن کاهش ریسک فعالیت‌های کاربری و کاربران،کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، کنترل مستمر و متقاطعی بر داده‌ها و عملکردها، تخمین حجم تقاضا، کشف قوانین پرداخت‌های به‌موقع و همچنین مدل‌سازی رفتارهای سازمانی و فرآیندی و کشف موارد مشکل‌زا در آن‌ها، کاهش نشتی‌های مالی سازمان، را به ارمغان آورد. 

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir