داده کاوی می تواند منجر به استقرار انواع سیستم های رویکردهای تحلیلی (Analytics) شود. هنگامی که نیازمند استفاده از تحلیل داده ها و داده کاوی در فرآیندهای تصمیم گیری روزمره ی سازمانی باشیم، انواع مختلفی از سیستم های رویکرد تحلیلی قابل تصور خواهند بود. در این نوشته برآنیم تا انواع سامانه های رویکرد تحلیلی را تشریح کرده و دید جامعی را در این محدوده، ترسیم نماییم.

در ابتدا مناسب است که به انواع سیستم های ارائه دهنده رویکردهای تحلیلی، اشاره ای داشته باشیم:

  • سیستم داشبوردهای تعاملی
  • سیستم های هشداردهی(Alerting)
  • سیستم های تحلیلی اگر آنگاه (What -if)
  • سیستم های تخمین گر(Estimation)
  • سیستم های پیش کننده (Prediction)
  • سیستم توصیه گر (Recommendation)
  • سیستم های محاسبات هوشمند و پویا (Dynamic Calculation)

 و…

با استفاده از داده کاوی و رویکردهای تحلیلی(Analytics)، داده محوری و بهره گیری از بینش های عملیاتی، محقق می شوند. سامانه های داده محور و ارائه دهنده رویکردهای تحلیلی، با توجه به نحوه تعبیه، تجمیع و ارائه خدمات تحلیلی، به دو دسته اصلی: مستقل(Stand-Alone Analytics) و جاسازی شده (Embedded Analytics) تقسیم می شوند. که البته دسته Embedded Analytics، خود به سه نوع نوع مختلف زیر تقسیم می شوند:

  • سامانه های رویکرد تحلیلی متصل به دروازه (Gateway to Analytics)
  • سامانه های رویکرد تحلیلی برخط (Inline Analytics)
  • سامانه های رویکرد تحلیلی تزریقی (Infused Analytics)

 داده کاوی و رویکردهای تحلیلی:

انواع سامانه های ارائه دهنده؛

سامانه های رویکردهای تحلیلی مستقل (Stand-Alone Analytics)

این نوع سامانه های رویکردهای تحلیلی، بیشتر در قالب داشبوردهای تعاملی مستقل (سامانه های BI مستقل) پیاده سازی می شوند. هدف از این نوع سامانه ها، افزایش قابلیت مشاهده گری (Observability) فرآیندهای سازمان، مانیتورینگ عملیات ها و دارایی ها، و همچنین راهبری آسان اپراتور ها در عملیات ها می باشد. نتیجه اینگونه رویکردهای تحلیلی، اطلاع رسانی، افزایش آگاهی ها و طبیعتاً آسان سازی و روان سازی عملیات های اپراتورها خواهد بود.

 

سامانه های رویکردهای تحلیلی متصل به دروازه (Gateway to Analytics)

این نوع سامانه های Analytics، با استفاده از SSO (Single Sign-On) به سامانه های عملیاتی سازمان، متصل می شوند. هدف اصلی اینگونه سامانه ها، غنی سازی فرآیندهای عملیاتی و تقویت سواد داده ای اپراتورهای عملیاتی سازمان می باشد. نتیجه استقرار اینگونه سامانه ها، می تواند مانیتورینگ و پایش دقیق عملکردها و کمک به افزایش بازدهی (Performance) ها باشد. امروزه نسخه های ابتدایی سامانه های AIOps(زنجیره پایداری سیستم ها) و BIZOps(زنجیره تامین ارزش)، در قالب داشبوردهای مدیریتی این پارادایم، تعریف می شوند.

سامانه های رویکردهای تحلیلی برخط (Inline Analytics)

این نوع سامانه ها، با استفاده از یک User Interface جدید، فرآیندهای عملیاتی سازمان را ارائه می دهند. بعبارتی دیگر، نسل جدید محیط های کاربری در اینگونه سامانه های تحلیلی، ارائه می شوند. در اینگونه سیستم ها، نتایج تحلیل ها، دانش ها و بینش های مبتنی بر هوش مصنوعی در محیط های کاربری جدید ارائه می شوند. برخی از امور AIOps و BIZOps در اینگونه سامانه های تحلیلی، نقش آفرینی می کنند.

سامانه های رویکردهای تحلیلی تزریقی (Infused Analytics)

این نوع سامانه های تحلیلی، بالغ ترین و داده محور ترین سطح Analytics ها را شامل می شوند. اینگونه سامانه ها، لایه WorkFlow ها را، با استفاده از تحلیل ها، بینش ها و دانش ها پیاده سازی می کنند. پلتفرم های AIOps و BIZOps در اینجا نقش آفرینی کرده و هوشمندی عملیات را تا سر حد پایداری شاخص ها، تضمین می کنند.  

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir