پایگاه داده رابطه ای به طور گسترده، در اغلب برنامه ها به منظور ذخیر و بازیابی داده و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. این پایگاه داده ها کارایی و عملکرد بالایی دارند اما در سال های اخیر با افزایش برنامه های تحت وب بزرگ و به دلیل تغییر نیازمندی های برنامه-ها، مدیریت پایگاه داده های رابطه ای پاسخ به بسیاری از نیازها را فراهم نمی کند. یکی از راه حل های ارائه شده پایگاه داده های غیررابطه ای است که در حالت کلی به عنوان پایگاه داده های NoSQL نامیده می شود که امکان مدیریت و کنترل داده ها با مقیاس پذیری بالا را فراهم میکند. در این مقاله سعی شده است مزایا، معایب و تفاوت های رویکرد NoSQL با مدیریت پایگاه داده های رابطه ای و تکنیک های آن در مطالعه موردی برای داده های خبری بررسی شود. برای داده های خبری، با استفاده از خزش اطلاعاتی، داده های خبری 4 خبرگزاری مختلف تابناک، عصر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان و آفتاب استفاده شده است و همچنین برای پیاده سازی های انجام شده در مدل غیر رابطه ای، پایگاه داده MongoDB و برای مدل رابطه ای از MySQL استفاده شده است. نتایج پیاده سازی ها نشان می دهد پایگاه داده NoSQL، بهترین انتخاب برای سرعت پرس و جو می باشد و در موارد مقیاس پذیری، انعطاف پذیری و توسعه پذیری در این کاربرد خاص سودمندتر است.