یکی از موضوعات جذابی که این روزها به دفعات مطالبی در رابطه با آن را از گوشه و کنار می شنویم و یا می خوانیم، حجم داده تولیدی در جهان و تولد یک واژگان جدید با نام Big Data و یا داده های عظیم در حوزه ادبیات فناوری اطلاعات و کسب و کار است. هم اینک، روند رشد داده کاملا صعودی و به شکل نمایی است و به باور بسیاری از کارشناسان حوزه داده و کسب و کار می بایست در انتظار تحولات بسیار گسترده تر و مهمی در این عرصه و در آینده ای نه چندان دور باشیم چراکه ما همچنان در ابتدای این مسیر و شیوه صحیح مدیریت آن قرار گرفته ایم. مسیری که در گذشته به دلیل فقدان وجود زیرساخت های لازم خصوصا در بعد ذخیره سازی و پردازش دست نیافتنی بود .