چرا فرابر

فرابر، ابزار هوشمندی کسب‌وکار (BI) سازمان‌ها، براساس مدل زیر است

نرم افزار فرابر در سازمان‌ها، معمولا براساس نیازمندی های ذیل مدل می شود:

 • جمع‌آوری اطلاعات از سطوح پایین سازمان و واحدها و ادارات پراکنده
 • ایجاد انبار داده‌های متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان
 • تجمیع اطلاعات و آمار از پایگاه اطلاعاتی سیستم‌های مکانیزه (ETL)
 • تولید گزارشات متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره‌برداری

فرابر در یک نگاه قابلیت‌های زیر را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد

نرم افزار فرابر بصورت Self Service در اختیار:

 1.  مدیران ارشد سازمان: مدیران در هر زمان و در هر مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی و داشبوردهای مدیریتی دسترسی می‌یابند.
 2. واحد متولی آمار سازمان: این واحد می‌تواند به‌صورت دائم نظام آماری سازمان را توسعه داده و نیازهای جدید آماری و اطلاعاتی مدیران را پوشش دهد.
 3. رابطین آماری: رابطین آماری می‌توانند با ایجاد حقوق دسترسی و فرمهای ورود اطلاعات، ورود یا Import آمار و اطلاعات را به خود تولیدکنندگان این اطلاعات واگذار نمایند.زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پایین سازمان به حداقل رسانده و هم‌زمان دقت آن را نیز افزایش دهند.
 4. تجمیع اطلاعات و آمار از سیستم‌های مکانیزه: فرابر امکان دریافت اطلاعات از طریق قالب استاندارد XML را فراهم می‌نماید. با استفاده از این قابلیت، آمار و اطلاعات به‌صورت مکانیزه از سیستم‌های عملیاتی و نرم‌افزارهای مختلف سازمان دریافت و در یک انبار داده (DW) متمرکز جهت استفاده و بهره‌برداری مدیران و ذینفعان نظام آماری سازمان قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های عمومی نرم‌ افزار فرابر

 • تحت وب بودن
  یکی از مزایای متعدد نرم‌افزارهای تحت وب نـگهداری و پشتیبانی آسان‌تر نرم‌افزار در سـازمان مـشتریاست.همچنین امـکان دسترسی به برنامه از هر مکان و در هر زمان وجود دارد. عدم نیاز به نصب برنامه بر روی کـامپیوترهای کاربران و طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار فـرابر کـاملاً تحت وب انجام پذیرفته است.
 • ابزاری بودن
  لازمه استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در سازمان‌ها، به‌کارگیری ابـزارهای قـدرتمند، جهت پیاده‌سازی نیازهای خاص هر سازمان می باشد. با توجه به دغدغه‌ها، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان‌ها، استفاده از یک نرم افزار ابزای می تواند راهگشا باشد.نرم افزار فرابر با قابلیت ابزاری بودن، امکان پیاده‌سازی و اجرای انواع نـیازها و سـناریوهای تجمیع و تلفیق داده‌ها را دارا است.
 • امکانات Enterprise – امکان استقرار مدل‌های مختلف سازمانی (مستقل – سلسله مراتبی – توزیع‌شده):

  طراحی و پیاده‌سازی ابزار فرابر از آغاز تا به امروز، همواره براساس آخـرین متدولوژی‌های Enterprise روز انجام شده است. این دیدگاه در طراحی و پیاده‌سازی، منجر به ایجاد امکانات گـسترده شده است. از جمله:

   • استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در مقیاس‌های مختلف
   • استـقرار فـرابر در سازمان‌های کـوچک و بزرگ با استفاده از مدل‌های مختلف
   • امکان بهبره برداری از  آنـالیزهای انـجام گـرفته در مـورد هر سـازمان، و انتخاب و اجرای اسـتراتژی خـاص مربوط به سازمان

  نرم افزار فرابر امکان استقرار در مدل‌های زیر را دارا است:
  – مدل مستقل (برای استقرار نظام آماری در یک سازمان)
  – مدل سلسله مراتبی (برای استقرار نظام آماری در سازمان‌های مادر تخصصی یا Holding)
  – مدل توزیع‌شده (برای سازمان‌های بزرگ و کشوری)

 • پشتیبانی از تغییرات و پویایی ساختارها:
  در سازمان‌های بزرگ و کوچک همواره نیازهای آماری و اطلاعاتی مدیران و کارشناسان در حـال تـغییر و بهبود است. نرم‌افزار فرابر امکان اعمال انواع تغییرات در سـطوح مختلفِ ساختاری، محتوایی، کـاربری و … را دارا است.
 • ظرفیت‌های فنی:
  پیاده‌سازی با ترکیب معماری چند لایه (Multi Layer) و سرویس گرا از یک‌سو و رعایت استانداردهای ثـابت و تعریف‌شده از سـوی دیـگر فرابر را به مجموعه‌ای کـاملاً پویا و قابل گسترش مبدل ساخته است.همچنین پشتیبانی از آخرین تکنولوژی‌ها جـهت تبادل اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده‌ها در دستور کار فرابر و تیم پشتیبان آن بوده است.
 • امنیت بالا:
  امنیت داده‌های رد و بدل و ذخیره شده در فرابر در تمام مراحل طراحی و پیاده‌سازی ایـن ابـزار، مـد نـظر قرار گرفته است. با توجه به ماهیت مبتنی بر وبِ ابزار فرابر و استقرار آن در یکی از بسترهای ایـنترنت، اینترانت و یا اکسترانت، کلیه تـمهیدات لازم انجام شده است.
  • کدگذاری (encrypt) کـلیه اطـلاعات مـحرمانه
  •  جلوگیری از انواع Query Injection‌ها
  •  کنترل دقیق حقوق دسترسی و…

با اسـتفاده از آخـرین مـتدهای موجود، انجام شـده تا احتمال سوءاستفاده و نفوذ را به حداقل برساند

 • بدون ریسک
  آزموده توسط تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و خصوصی
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir