موضوعات وبینار سیستم های پردازش سریع کلان داده برای مدیران

  • مفاهیم Streaming 
  • پلتفرم داده و پردازش جریانی داده ها 
  • موتورهای توصیه گر
  • موتور های محاسبات داینامیک (قیمت گذاری داینامیک)
  • برخی از پروژه های Fast Analytics
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir