کارشناس ارشد و مدیر علم داده و هوش مصنوعی

استخدام کارشناس ارشد و مدیر برنامه نویس پایتون در تیم علم داده و هوش مصنوعی شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش 
*امکان همکاری تمام وقت میسر است. 

 *امکان همکاری سرباز همکار (امریه برای شرکت های دانش بنیان) نيز میسر است. 

ارسال رزومه : AI-DS@KTE.IR