قبل از تعریف BizOps و هنگامی که از هوش مصنوعی سخن به میان می آید:

 • بینایی ماشین
 • پردازش متن
 • چت بات ها
 • تبدیل صوت به متن
 • خودروهای خودران

 و … در ذهن ها تداعی می شوند.امروز عباراتی همچون AIOps(زنجیره پایداری سیستم ها) و BizOps(زنجیره تامین ارزش) بسیار کاربرد پیدا کرده است.در حوزه بهره وری و بهبود فرآیندهای کسب و کار(Business) و ایجاد ارزش های داده محور در سازمانها، می توان از هوش مصنوعی بهره های شایانی گرفت.امروزه این پارادایم، به یکی از مفاهیم پایه ای در تحول دیجیتال و داده محوری تبدیل شده اند.

BizOps چیست؟

در یک نگاه کلان، BizOps یك رهیافت «پشتیبان تصمیم گیری» است.

براین اساس BizOps، یک رویکرد جدید در تصمیم گیری مبتنی بر داده است که «اقدامات کسب و کار» و «اقدامات فناوری» را به یکدیگر متصل می کند تا نتایج کسب و کار را هدایت کند.همچنین  BizOps بر تغییر نحوه همکاری:

 • تیم کاری
 • تجمیع داده ها
 • تجزیه و تحلیل
 • گزارش دهی

به طور اساسی متمرکز است.

به عنوان یک تعریف جامع، BizOps يک رهیافت جدید در تحول دیجیتال است که از اتصال نتایج کسب و کار (Business)ها به سیستم های IT سازمان محقق می شود. این اتصال نتایج کسب و کار به بازده سیستم های IT، از ترکیب قدرت هوش مصنوعی و قدرت شهود انسان برای اتخاد تصمیم های بهتر، بهره می برد.در واقع این رهیافت منجر به تغییر رفتارِ داده محور در سازمان و در نتیجه بهبود در عملیات (Operation) ها می شود.در این پارادایم، افراد و تیم ها، با اهداف متعالی تری، هدایت می شوند.در انتها، تعاملات بهتر، کارایی بالاتر، شفافیت و اعتماد سازی قوی تر، نهادینه می شود.

به بیانی دقیق تر، این رهیافت، با ترکیب:

 • نتایج کسب و کار(Business Outcomes)
 • ابتکارهای فناوری (Technology Initiatives)
 • هوش مصنوعی(Artificial Intelligence)
 • یادگیری ماشین(Machine Learning)
 • اتوماسیون هوشمند(Intelligent Automation)

 داده ها را به اقدامات مبتنی بر دانش (Actionable Insight) تبدیل می کند.

رهیافت بهبود فرآیندهای کسب و کار با هوش مصنوعی یکی از ارکان اصلیِ مقیاس پذیری خدمات و محصولات سازمانها در دوران و عصر حاضر می باشد

سازمان، برای استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت عملیات تجاری در کسب و کارها، نیازمند الگوریتم های هوشمندِ تعبیه شده در برخی از مراحل برنامه های کاربردی می باشد. با این روش از فرآیندهای تکراری یا فرموله در تصمیم سازی و تصمیم گیری های سازمانی (بجای انسان)، پشتیبانی می شود. اینگونه برنامه های قدرتمند شده با AI، (که موجب ایجاد ارزش های جدید در سازمان می شوند) دارای پنج قابلیت هستند:

 • صلاحیت علم داده(data science competence)
 • مهارت دامنه تجاری(business domain proficiency)
 • تخصص معماری سازمانی(business domain proficiency)
 • ستون فقرات IT عملیاتی(operational IT backbone)
 • کنجکاوی دیجیتال (digital inquisitiveness)

با ترکیب این پنج قابلیت، می توان به نقش آفرینی هوش مصنوعی در فرآیندهای کسب و کار، امیدوار بود.

در اکثر سازمانها، واحدهای مختلف کسب و کار، کمترین ارتباط هوشمند با واحد IT دارند و برای افزایش بهره وری و کارایی و اثربخشی، بصورت خودمختار عمل می کنند. در صورتی که با BizOps می توان به:

 • افزایش شفافیت
 • قابلیت مشاهده همه رخدادهای کسب و کار
 • همکاری بین تیمی
 • حمایت از ابداعات و نوآوری های سازمانی

 دست یافت.همچنین با BizOps می توان برای مدیریت بحرانها، بهترین رهیافت ها را پیش بینی و مدیریت نمود.

بعنوان جمع بندی می توان نتایج BizOps، را به صورت «تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی»، «اتصال خروجی سیستم های IT به نتایج واحدهای کسب وکار» و «افزایش تعاملات و هدف گذاری های پویا» اعلام نمود.

ذکر این نکته در انتهای این قسمت لازم به نظر می آید که گاهاً عبارتهای AIOps و BizOps را معادل یا بجای دیگری استفاده می کنند ولی AIOps بر عملیات هوشمند سامانه های  IT و BizOps بر عملیات هوشمند کسب و کار و تجارت (Business Operations)متمرکز هستند.

نقش آفرینی BizOps بعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم بر پایه AI

از آنجایی که تیم های BizOps دسترسی نامحدودی به داده های همه واحدهای کسب و کار از طریق دسترسی به انبار داده، دریاچه داده و پلتفرم داده ها دارند، قادر به انجام تجزیه و تحلیل کمی و کیفی هستند.از یافته های خود برای ایجاد مکانیسم های پشتیبانی تصمیم استفاده می کنند که به آنها امکان می دهد عملیات روزمره را با ارائه رویکردهای تحلیلی (Analytics)، بصورت خودکار و هوشمندانه بهینه سازی بکنند. از سوی دیگر با سوآدوری، کاهش هزینه، افزایش درآمد و افزایش رضایت مندی را تسهیل می نماید.

اگر سیستم های BI را با هدف اتخاد تصمیم های با کیفیت، و سیستم های AI را برای اتخاد تصمیم های سریع و هوشمند، تعریف شوند، گروه BizOps، بصورت چابک، استراتژی ها و عملیات ها را همراستا می نماید.در واقع با BizOps اهداف بلند پروازانه در قالب KPI و KRI پایش مستمر شده و با استفاده از  AI، تصمیم سازی های هوشمندانه برای کسب نتایج بهتر، حاصل می شود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir