NoSQL  شامل مجموعه ای بسیط و گسترده از تکنولوژی های مختلف پایگاه داده است که در پاسخ به افزایش بسیار سریع حجم داده های ذخیره شده درباره کاربران، اشیاء و محصولات و نیز تناوب دسترسی به داده ها و نیازهای اجرا و پردازش، توسعه داده شده اند. از سوی دیگر، پایگاه های داده رابطه ای، به منظور مقابله با چالش های مقیاس و چابکی ای که برنامه های مدرن با آن ها روبرو هستند، و نیز بهره گیری از امکان ذخیره ارزان قیمت و قدرت پردازش بالای دنیای امروز، طراحی نشده بودند.