وبینار «قابلیت های داده محور در سازمانها» برگزار شد.

پروژه داده محوری، ماندگار است که در کنار دستاوردهایش، قابلیت تحلیلی برای سازمان ایجاد کند!.

در این نگاه تا اطلاعات دقیق و کافی پیرامون یک مسئله وجود نداشته باشد، تصمیم قطعی گرفته نمی‌شود.

در وبینار قابلیت های داده محوری، به موارد زیر پرداخته شد.  

در سازمان های داده محور، تصمیمات راهبردی و استراتژیک بر اساس تحلیل داده در اکوسیستم داده ای خود، اتخاذ می شود. (در اکثر مواقع).

اینکه پرسنل، کارشناسان و مدیران سازمان ها، بتوانند با یک «زبان داده محوری» داشته باشند.جهت ادراک

 • عملیات ها
 • تجارب
 • تحلیل ها
 • تفسیرها و نتیجه گیریها
 • تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها

با هم ارتباط برقرار کنند را «سواد داده ای» آن سازمان گویند.  

هدف نهایی در Data Driven، استفاده از تجزیه و تحلیل داده های مرتیط توسط مدیران و کارکنان بعنوان بخشی طبیعی و مرسوم از روند کارهای روزانه آنها می باشد. این بدان معنی است که پیشرفت در یک فعالیت، بیشتر از اینکه توسط دریافت درونی و تجربه شخصی کامل شود، توسط تحلیل داده کامل ‌گردد.

وبینار «قابلیت های داده محور در سازمانها» با حضور بیش از یکصد مدیر و کارشناس حوزه دیتا توسط تیم فرابر برگزار شد. در این وبینار با تمرکز بر: 

 • قابلیت ایجاد و مدیریت پلتفرم داده
 • قابلیت ایجاد و مدیریت تیم تحلیل داده
 • قابلیت تعریف و مدیریت پروژه های داده ای
 • قابلیت استفاده از هوش مصنوعی 
 • قابلیت تشکیل سازمان داده محور
 • قابلیت ایجاد نظام حکمرانی و مدیریت داده  

و همچنین مواردی همچون «پروژه های بهبود سریع»، «پروژه های حل مسئله واکنش گرا»، «سازمان داده محور»، «سواد داده»، «تصمیم سازی و تصمیم گیری در این سازمان ها» و «سطوح بلوغ در این سازمان ها» زمینه سازی برگزاری سلسله وبینارهای حوزه Data Driven آغاز شد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir