انتخاب مجدد «ریاست کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده» نصر تهران

با برگزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی سازمان نصر تهران، اعضای اصلی «کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران» و انتخابات ریاست این کمیسیون برگزار شد و جناب آقای مهندس محمد رضا معبودیان برای دومین بار، سکان دار این کمیسیون شدند. ایشان بعنوان نماینده حقوقی شرکت مهندسی مشاور عصرفناوری دانش در این کمیسیون حضور دارند و برایشان در دوره جدید، آرزوی موفقیت داریم. 

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir