انعقاد قرارداد جدید با سازمان مديريت و برنامه ريزی کرمانشاه

1399/05/30

در این قرارداد، ارائه سالنامه آماری تحت وب و دسترسی عموم مردم به پورتال جامع آماری استان کرمانشاه میسر شده است. در این سامانه در فاز اول، با استفاده از نرم افزار فرابر، داشبوردهای مدیریتی استان ایجاد گردید. در فاز دوم در حال برنامه ریزی جامع جهت استقرار هوشمندی کسب و کار در سطح استان کرمانشاه و با استفاده از نرم افزار فرابر و خدمات داده کاوی می باشیم.