اخیراً برنامه وزارت هوش مصنوعی کشور امارات متحده عربی منتشر شده است که خواندن آن را به مدیران و کارشناسان مرتبط توصیه می کنیم.