گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف کسب و کار، باعث افزایش منابع ارزشمندی به نام داده شده است. هر چند در گذشته نیز سازمان ها این منابع را در اختیار داشتند، اما حجم ، تنوع و سرعت تولید این داده ها به مراتب کمتر بوده است. با رشد تکنولوژی های Big Dataنقش جدیدی در شرکت های بزرگ به نام دانشمند داده (Data Scientist)ایجاد شده است که در حقیقت نسخه ی جدیدی از نقش “تحلیل گر داده” یا “تحلیل گر کسب و کار” می باشد. چیزی که این نقش را با نقش های ذکر شده متفاوت می سازد، دانش و تیزهوشی تجاری برای گرفتن تصمیمات سخت و سریع و انتقال آنها به هر دو بخش روسای شرکت و رهبران IT است تا بتوانند بهترین راه را برای غلبه بر یک چالش سازمانی بیابند. در حقیقت دانشمند داده با دسترسی به حجم زیادی داده، حس کنجکاوی و زیر سوال بردن پیش فرض های فکری سعی می کند تا مواردی را بیابد که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند.