عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

1399/07/20

جناب آقای مهندس اورعی، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش، پس از کاندیداتوری در ششمین انتخابات هیئت مدیره نصر تهران، با نظر مساعد و حمایت همه جانبه همکاران در مجموعه شرکت های فعال در حوزه ICT، با کسب آرای شایان، به عضویت در هیئت مدیره سازمان نصر تهران نایل گردیدند. برای ایشان و همکارانشان در نصر تهران، کمال موفقیت را آرزومندیم.  

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir