اس کیو ال به عنوان روش استاندارد کار با داده های رابطه ای، سالهاست که در تمام تار و پود دنیای فناوری اطلاعات نفوذ کرده است و بنابراین دور از انتظار نیست که برای داده های بدون ساختار یا نیمه ساخت یافته در حوزه کلان داده هم به فکر استفاده از این زبان رایج باشیم تا توسعه گران و تحلیل گران حوزه داده به راحتی و با حداقل آموزش بتوانند به پردازش داده ها بپردازند. از اولین تلاش هایی که در این حوزه انجام شد، هایو (Hive)بود که از فیس بوک نشات گرفت و برای اجرای پرس و جوهای شبه اس کیو ال روی داده های ذخیره شده در هدوپ طراحی شده بود . هایو این دستورات شبه اس کیو ال را تبدیل به دستورات نگاشت و تجمیع  (Reduce Map)می کند و آنها را روی کلاستری از گره های محاسبانی اجرا و نتیجه را برمی گرداند.