مقدمه‌ای بر Apache Arrow، تحلیل درون حافظه داده‌های ستونی

پروژه متن باز Apache Arrow، علیرغم نوپا بودنش در اکو سیستم آپاچي، در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در حوزه پردازش داده و ایجاد یک بستر مناسب برای تعامل بین فناوری های مختلف کلان داده است.