وبینار علم داده برای مدیران

 •  موضوعات
  • علم داده و رابطه آن با هوش تجاری و هوش مصنوعی
  • رویکردهای تحلیلی کسب و کار
  • مفاهیم پایه BIG Data
  • اجزای پلتفرم داده
  • یادگیری ماشین و علم داده
  • محاسبات شناختی

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir