نوشته‌ها

وب‌کاوی برای پیش‌بینی رفتار پیمایشی كاربر

در سال های اخیر مسئله مدل كردن و پیش بینی رفتار پیمایشی كاربر بر…

وب کاوی (Web Mining)، چالش‌ها و کاربردها

با ایجاد و گسترش وب و افزایش چشمگیر حجم اطلاعات، روش ها و تکنیک…

وب‌کاوی (Web Mining) چیست؟

وب کاوی (Web Mining) کاربرد تکنیک های داده کاوی برای شناسایی الگوه…

روش‌ها و کاربردهای وب‌کاوی

وب‌کاوی اشاره به کلیه فعالیتهای داده‌کاوی و فنون وابسته دارد که برای کشف خودکار…

مروری بر وب‌کاوی

با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک ها…

Clickstream در وب‌کاوی

هدف از clickstream در دنیای وب، شخصی سازی و کلاستر کردن session …